Fotografując ptaki na Runde, Norwegia, 2005

POWRÓT